หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | รายการสด - รายการย้อนหลัง | ข่าว | ท่องเที่ยว | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
  ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ ซุนนี-ชีอะฮ์ : ทำไมความขัดแย้งจึงเป็นไปในทางการเมืองมากกว่าทางศาสนา » 18 เม.ย 2559 19:41 น.   |    กราดยิง 4 ศพคาบ้านที่นราฯ - เผายางป่วนหน้ามัสยิดปัตตานี » 13 เม.ย 2559 00:51 น.   |    'ไอซิส' โจมตีสถานทูตเกาหลีใต้ในลิเบีย ดับ 2 ศพ » 13 เม.ย 2559 00:46 น.   |    สภาอุลามาอ์ ซาอุฯ ประกาศ ชาวมุสลิมเยเมนเป็น “กาเฟร” » 6 เม.ย 2559 15:25 น.   |    ซัยยิดฮะซัน นัศรุลลอฮ์ : ทำไมซาอุดิอาระเบียถึงไม่เคลื่อนไหวต่อต้านอิสราเอล » 4 เม.ย 2559 20:42 น.   |    ” ซาอุฯ ยื่นข้อเสนอเเก่ฮามาส : เปิดด่านราฟาห์ เเลก การตัดสัมพันธ์กับอิหร่าน “ » 4 เม.ย 2559 20:31 น.   |    ปอเนาะบ้านตาล (โรงเรียนประทีปศาสน์ ) จัดงานครบรอบ 75 ปี » 4 เม.ย 2559 20:17 น.   |    เรือรบของอเมริกา ร่วมสมทบกับซาอุฯ โจมตีเยเมน » 3 เม.ย 2559 00:40 น.   |    ประธานาธิบดีเยเมนเผ่นกบดานซาอุฯ หลบหนีการรุกคืบของกลุ่มเฮาซี » 29 มี.ค. 2559 00:42 น.   |    เผยรากเหง้าตระกูลอัลซาอู๊ด โดย อ.ฟารีด เด่นยิ่งโยชน์ » 28 มี.ค. 2559 21:25 น.   |     

 
ประวัติคุณสุทิน ธราทิน (แกนนำผู้เสียชีวิต) ผลงานที่ผ่านมาเขาได้ทำอะไรเพื่อชาติไว้มากมาย..    


 
ประวัติคุณสุทิน ธราทิน (แกนนำผู้เสียชีวิต)(ผลงานที่ผ่านมาเขาได้ทำอะไรเพื่อชาติไว้มากมาย) (เพื่อรำลึกถึงความดีรบกวนเพื่อนๆ ช่วยแชร์ด้วยคะ)ประวัติการศึกษา2522 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา2529 ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง2541 เข้าเรียนต่อปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง 1 ปี (หน่วยกิจสะสม 18 หน่วย) ต้องเลิกเรียนกลางคันเพราะเข้าร่วมงานกับสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันกอบกู้วิกฤติเศรษฐกิจ และสังคม โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่าย 2549 ปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจการเมือง ( M.A.- Leadership in society business and Political )วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ประสบการณ์การทำงาน1. ผู้จัดการแผนงานการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)2. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการแผนงานการ

สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด สสส.3. ประธานคณะทำงานอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

ต้นแบบ จ.เชียงใหม่ ภายใต้มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 

โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ 

สำนักนายกรัฐมนตรี4. คณะกรรมการสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

5. คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ 

สำนักนายกรัฐมนตรี6. ที่ปรึกษามวลชนสัมพันธ์ พื้นที่แนวท่อก๊าซ อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

7. ที่ปรึกษาฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบการณ์ในการทำงานพ.ศ.ที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง

2523-2532 เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย พนักงานขบวนรถไฟ

2532-2542 เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พนักงานพัฒนาธุรกิจ 72542-2546 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนเพื่อการลงทุน

ทางสังคม ธนาคารออมสิน 

- หัวหน้าหน่วยสำนักงานกองทุน

- หัวหน้าภาคสำนักงานกองทุนภาคกลาง 

- ผู้ประสานงานอาวุโส2546-2547 เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาประชาสังคม 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการถักทอเครือข่ายพลังชุมชนพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน2546-2548 สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี

(นายจาตุรน ฉายแสง)2547 - 2554 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ผู้จัดการแผนงานการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดประสบการณ์พิเศษคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ปุ๋ยชีวภาพ เป็นวาระแห่งชาติ

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่182/2547 

ลงวันที่ 21 ก.ค. 2547

คณะทำงานจัดประชุมสมัชชาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่295/2547 

ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2547

คณะทำงานย่อยจัดการประชุมสมัชชาเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแห่งชาติ 

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2547 

ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547

คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

ตามคำสั่งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคม ที่ 1/2547 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2547

คณะกรรมการกำกับการตรวจราชการ เขตตรวจรายการที่ 8,9,16

สำนักนายกรัฐมนตรี 

คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการต่อสู้เอาชนะความยากจน กระทรวงแรงงาน 

ตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่103/2547 

ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547

ดำเนินรายการรอบภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

ชุด เกาะติดกองทุนหมู่บ้าน ปี 2545

ชุด พลังชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2546

ชุด ชุมชนเป็นสุข ปี 2547 – 2548ผลงานด้านการวิจัย1. ร่วมเป็นวิทยากรในการวิจัยการทุจริต คอรับชั่น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันพัฒนาสังคม2. วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action ResearchPAR) 

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสา จ.เชียงใหม่ 

โดยใช้หลังBrain Based Learning : BBL เป็นฐานในการพัฒนา

ร่วมกับ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นผลงานด้านการจัดทำหลักสูตรและการเป็นวิทยากร1. หลักสูตร รัฐศาสตร์ชุมชน โดยความร่วมมือกับ วิทยาลัยนวัตกรรมทางสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

2. หลักสูตร การพูดในที่ชุมชนและการเป็นวิทยากร 3. หลักสูตร การจัดรายการวิทยุชุมชน และหอกระจายข่าว 4. หลักสูตร วิทยากรกระบวนการเพื่อจัดทำแผนแม่บทชุมชน5. หลักสูตร วิทยากรกระบวนการ6. หลักสูตร การประชุมเพื่อกำหนดอนาคต (Future Search Conference)7. หลักสูตร ประชุม A I C (Appreciate Influence Control ) 8. หลักสูตร พัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally

9. หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานธรรมาภิบาล

Corporate Social Responsibilityประสบการณ์ฝึกอบรมและศึกษาดูงานม.ค.- มิ.ย. 2532 หลักสูตร นักการศึกษาสหภาพแรงงาน โดยมูลนิธิพริอริชเอแบรท 

ประเทศเยอรมัน2542 อบรมหลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน” และอื่น ๆ เม.ย. 2545 ศึกษาดูงาน การดำเนินงานกองทุนเพื่อสังคม ที่ประเทศกัมพูชา โดย

ธนาคารโลกพ.ย. 2547 ศึกษาดูงาน การเกษตรอินทรีย์

ประเทศนิวซีแลนด์ เมือง ไครสเชิร์ท ,โอคแลนด์

ประเทศออสเตรเลีย เมืองบริสเบน , ซิดนีย์

ก.พ. 2549 ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี 

ประเทศสาธารณประชาชนจีนขอบคุณข้อมูลจากเพจ กนิษฐา ด้วงอินทรี

ข่าวโดย: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 00:48 น. จำนวนคนเข้าชม 5024 คน

 
ข่าวฮิต

......................

ตำแหน่งโฆษณา
ขนาด 177x80px