หน้าหลัก | ข่าวสาร บทวิเคราะห์ | บทความศาสนา | คลิปวีดีโอ | ทีวีออนไลน์ | เสียงสุขภาพ | สารคดี | มุสลิมพลาซ่า | แนะนำร้านอาหารมุสลิม


 
 
 
ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาอิสลามยะลา
 ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

 

ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา

[แก้]ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขานิติศาสตร์เปรียบเทียบ ค.ศ 1986 จากมหาวิทยาลัยอิมามมุหัมมัดบินสุอูด นครริยาด ประเทศซาอุดีอารเบีย

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครุศาสตร์อิสลาม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

[แก้]ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้บริหารโรงเรียนบำรุงอิสลาม ตั้งแต่ปี พ.ศ 2529 (ค.ศ 1986) จนถึง พ.ศ 2540 (ค.ศ 1997)
 • ตัวแทนกระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลามของประเทศคูเวตประจำประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ 1989 จนถึงปัจจุบัน
 • สมาชิกสภาสูงสุดเพื่อกิจการมัสยิดโลกเมื่อครั้งการประชุม ณ นครมักกะหฺ เมื่อปี ค.ส 1989-2000
 • คณะมนตรีสันนิบาตโลกมุสลิมเมื่อปี ค.ศ 1991 จนถึงปัจจุบัน
 • ประธานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอิสลาม เมื่อปี พ.ศ 2539 (ค.ศ 1996)
 • อธิการบดีมหาวิทยาอิสลามยะลา เมื่อปี พ.ศ 2541 (ค.ศ 1998) จนถึงปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาเอกชนภาคใต้ ปี พ.ศ 2546 (ค.ศ 2003)
 • รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิสำนักงานจุฬาราชมนตรี เมื่อปี ค.ศ 2001 จนถึงปัจจุบัน
 • คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ปี พ.ศ 2548 (ค.ศ 2005)

* สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ 2549 (ค.ศ 2006)

 • อะมีรุลฮัจย์ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
 • อะมีรุลฮัจย์ปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)

[แก้]ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะทีปรึกษา

 • อดีตทีปรึกษาประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค.ศ 1998-2001
 • ที่ปรึกษาประจำสำนักจุฬาราชมนตรี ค.ศ 1998 จนถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 ค.ศ 1999-2002
 • อดีตที่ปรึกษา พ.ต.ท 43 ปี ค.ศ 2000
 • อดีตที่ปรึกษาสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต 2 ปี ค.ศ 2000
 • ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมจริยธรรมปัตตานี
 • ที่ปรึกษาสมาคมจันทร์เสี้ยวแห่งประเทศไทย ปี 2003
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานีและยะลา
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.สสส.จชต ปี พ.ศ 2548 (ค.ศ 2005)
 • ที่ปรึกษามูลนิธิจันทร์เสี้ยว ปี 2550


 

 
อัพเดตเมื่อ : วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 14:28 น.
เปิดอ่านแล้ว 1762 ครั้ง
 
แสดงความคิดเห็น : โปรดใช้ความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น

 
  บทความอื่นๆในหมวดเดียวกัน
 

  บทความยอดฮิตในหมวดนี้
  

 
 

 
   
 
 

 
สำนักข่าวเสียงมุสลิม :
32/101 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ : 084-4122234 ,
E-mail: muslimvoicetv@gmail.com