หน้าหลัก | ข่าวสาร บทวิเคราะห์ | บทความศาสนา | คลิปวีดีโอ | ทีวีออนไลน์ | เสียงสุขภาพ | สารคดี | มุสลิมพลาซ่า | แนะนำร้านอาหารมุสลิม


 
 
 
นายวินัย สะมะอุน อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม
 

 

ชื่อ นายวินัย   สะมะอุน ชื่อภาษาอาหรับ มัรวาน  สะมะอุน
เกิด พ.ศ. 2483  อายุ 70 ปี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 40 ซอยประชาร่วมใจ 14 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ติดต่อ โทร. 0-2916-8779  โทรสาร. 0-2543-7369 มือถือ. 08-3711-2263


การศึกษา - ศึกษาศาสนาจากโรงเรียนปอเนาะ มะโงว จังหวัดปัตตานี
- ศึกษาสามัญนอกระบบ  และศึกษาสามัญตามอัธยาศัย  จนสอบเทียบจบชั้น ม.ปลาย
- ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานิเทศน์ศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
  • ได้รับการประกาศเกียรติคุณผู้ทรงภูมิความรู้ดีเด่น ((????? ?????? ???????/TOKOh  Ulama )  จากสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  เมื่อ  14  กุมภาพันธ์  2554  

ตำแหน่งปัจจุบัน
- อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม  ตั้งแต่ 6 กันยายน พ.ศ. 2521

ประสบการณ์สำคัญในอดีต
- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ครั้ง
- เลขาธิการจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ  มะหะหมัด)
- เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
- ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายสวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์)

-ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ( นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล )
- เลขาธิการสมาคมคุรุสัมพันธ์
- กรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอกพัชรวาท  วงษ์สุวรรณ)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต  ภิรมย์)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารีย์  วงศ์อารยะ)
- มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือปี 2543 และปี 2550
- มีส่วนร่วมในการร่างจดหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ,พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น
- วิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน


ผลงานสำคัญ
- แปลคัมภีร์อัลกุรอาน จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย
- แปลอัลหะดีษ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย
- เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์,วารสาร ฯลฯ
- เขียนคุตบะฮฺเพื่อสันติสุข ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ
- เขียนคุตบะฮฺสิ่งแวดล้อม ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ร่วมทำคู่มือสอนอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
- เขียนตำราสอนศาสนาอิสลาม


ผลงานในการพัฒนาท้องถิ่น
- พัฒนาคลองแสนแสบจากวิกฤตจนสวยใส
- ส่งเสริมการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนท้องถิ่นได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
- บริหารโรงเรียนสอนศาสนาประจำมัสยิด
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียนประจำมัสยิดกมาลุลอิสลาม
- จัดตั้งโรงเรียนเอกชน สามัญ ชื่อ โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา
- จัดตั้งเสียงตามสายประจำมัสยิด จนแพร่หลายในชุมชน 700 ตัว


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- 2534 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  3     ชื่อ ตริจาภรณ์
- 2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  2      ชื่อ  ทวีติยาภรณ์
- 2538 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่  2      ชื่อ  ทวีติยาภรณ์
- 2540 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  1      ชื่อ  ประถมาภรณ์
- 2542 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่  1     ชื่อ  ประถมาภรณ์
- 2550 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด   ชื่อ  มหาวชิรมงกุฎ


รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลเพชรกรุงเทพ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต  รัตกุล
- ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาศาสนา จากสภาการศึกษา
- รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
- ประกาศนียบัตร ฯลฯ (ทางด้านการช่วยเหลือสังคม)
*
    
 
อัพเดตเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2554 09:38 น.
เปิดอ่านแล้ว 1954 ครั้ง
 
แสดงความคิดเห็น : โปรดใช้ความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น

 
  บทความอื่นๆในหมวดเดียวกัน
 

  บทความยอดฮิตในหมวดนี้
  

 
 

 
   
 
 

 
สำนักข่าวเสียงมุสลิม :
32/101 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ : 084-4122234 ,
E-mail: muslimvoicetv@gmail.com