หน้าหลัก | ข่าวสาร บทวิเคราะห์ | บทความศาสนา | คลิปวีดีโอ | ทีวีออนไลน์ | เสียงสุขภาพ | สารคดี | มุสลิมพลาซ่า | แนะนำร้านอาหารมุสลิม

 
 
 
บทบาทอิหม่ามในการสร้างความมั่นคงของสังคม
 


บทบาทอิหม่ามในการสร้างความมั่นคงของสังคม

วินัย  สะมะอุน
 
            อิหม่ามคือผู้นำสังคมมุสลิมในระดับท้องถิ่น โดยมีนิยามในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๕๐ “มาตรา ๔....อิหม่าม หมายความว่า ผู้นำศาสนาอิสลามประจำมัสยิด” และ “มาตรา  ๓๗ อิหม่ามมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑.   ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
๒.   ปกครองดูแลและแนะนำเจ้าหน้าที่ของมัสยิดให้ปฎิบัติงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย
๓.   แนะนำให้สัปปุรุษประจำมัสยิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและกฎหมาย
๔.   อำนวยความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ
๕.   สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปปุรุษประจำมัสยิด     
               
            ตามนัยยะทางกฎหมายที่อ้างมานี้ ย่อมแสดงชัดเจนว่า หากอิหม่ามทั่วประเทศประมาณเกือบ ๔,๐๐๐ คนในปัจจุบัน ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งครอบคลุมคำสอนของอิสลามไว้อย่างสมบูรณ์ เพราะในการร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว ได้ร่วมโดยผู้รู้ทางศาสนาอิสลามและผู้รู้ทางกฎหมาย มีการค้นคว้าและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จนมีบทสรุปที่เป็นมติโดยเอกฉันท์

            ผมมั่นใจว่าอิหม่ามที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติที่อ้าง  ความมั่นคงทางสังคมจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและยั่งยืนตลอดไป  เพราะเป็นความมั่นคงที่เกิดขึ้นโดยกิจวัตรทางศาสนา และระเบียบปฏิบัติอย่างถาวร  มิใช่เพียงแค่ปลุกใจให้ตระหนักถึงความมั่นคง เพียงด้วยวาจา ด้วยวิธีการ และด้วยการกระทำเพียงครั้งคราว
            ยกตัวอย่างเพียงบางกิจวัตรที่ศาสนาอิสลามบัญญัติให้ปฏิบัติ  เช่น  การละหมาด  การถือศีลอด  การชุมนุมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด  ซึ่งมุสลิมต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรตลอดชั่วชีวิต ยกเว้นเพียงมีเหตุสุดวิสัยบางประการก็ได้รับการผ่อนผันในบางโอกาส แต่โดยสภาพปกติแล้วจะยกเลิกไม่ได้  กิจวัตรเหล่านี้ได้แสดงออกความมั่นคงในด้านต่างๆ เช่น

๑.     ด้านจิตใจ  มีความศรัทธา มั่นใจ ไม่ลังเล มีความภาคภูมิใจ ไม่ดูถูกตัวเอง มีความเป็นตัวเอง ไม่ย่อท้อ  ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว   มีความรัก  ซื่อสัตย์สุจริต     
    
๒.     ด้านความประพฤติ เคร่งครัดศาสนกิจ  มีระเบียบ มีความสำรวม มีมารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใส  สะอาด  เรียบร้อย 

๓.     ด้านสังคม  รักษาวัฒนธรรมทางสังคม มีความรักสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดูแลรักษาสรรพสิ่งทั้งปวง เป็นเพื่อนกันได้กับทุกคน   

๔.     ด้านศาสนา  ศรัทธาในศาสนาอย่างเหนียวแน่นจริงใจ ไม่ดูถูก ไม่หมิ่นแคลน ไม่รังแก ไม่รังเกียจ  ไม่ประทุษร้าย   ตักเตือนกัน  ห่วงใยกัน ดูแลกัน  เป็นหูเป็นตาให้กัน

๕.     ด้านการศึกษา ศึกษาตลอดชีวิต  บูรณาการวิชาสามัญกับศาสนา สร้างการศึกษาให้ยั่งยืนเป็นมรดก  สรรพสิ่งทั้งปวงเป็นตำราสื่อการเรียนรู้   

๖.     ด้านภาษา  ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อการศึกษา และเพื่อประกอบกิจศาสนาที่ตนนับถือ  พูดเพราะ  สุภาพ  อ่อนโยน  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส

๗.     ด้านวัฒนธรรม  หากเป็นวัฒนธรรมทางศาสนาย่อมปฏิบัติได้โดยผู้นับถือศาสนานั้น ส่วนวัฒนธรรมทั่วไปหากไม่ขัดกับศาสนาที่ตนนับถือก็สามารถปฏิบัติได้    

๘.     ด้านชาติ มีความรักหวงแหนประเทศชาติ พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติ เช่น ในสภาพปกติ ก็เสียภาษีอากร  ได้อายุขัยก็รับเกณฑ์ทหาร  เมื่อชาติอื่นเข้ามารุกรานก็ออกต่อสู้ป้องกันประเทศอย่างเสียสละ 
๙.     ด้านเศรษฐกิจ  มีอาชีพสุจริตทำ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  จ่ายซะกาตสำหรับมุสลิม 
๑๐.  ด้านศักดิ์ศรี  คนไทยทุกคนเสมอเท่าเทียมกัน  แสดงความเคารพต่อกันเพราะความดี


อ่านทั้งหมดได้ที่นี่  คลิ๊กเพื่ออ่านทั้งหมด


 
อัพเดตเมื่อ : วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2554 13:41 น.
เปิดอ่านแล้ว 7039 ครั้ง
 
แสดงความคิดเห็น : โปรดใช้ความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น

 
  บทความอื่นๆในหมวดเดียวกัน
 

  บทความยอดฮิตในหมวดนี้
  

  

 
   
 
 

 
สำนักข่าวเสียงมุสลิม :
32/101 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ : 084-4122234 ,
E-mail: muslimvoicetv@gmail.com