หน้าหลัก | ข่าวสาร บทวิเคราะห์ | บทความศาสนา | คลิปวีดีโอ | ทีวีออนไลน์ | เสียงสุขภาพ | สารคดี | มุสลิมพลาซ่า | แนะนำร้านอาหารมุสลิม

 
 
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล (ชมคลิป)
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล


       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล...

 


       
       
 


       
       วันนี้ (5 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จากพระตำหนักเปี่ยมสุข ไปยังศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล เพื่อทรงประกอบพระราชพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
       
       เวลา 10.25 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาราชประชาสมาคม วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จฯเข้าศาลาราชประชาสมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปหลังพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล ทรงคม จากนั้นประทับพระราชอาสน์
       
       สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล และพระสงฆ์ถวายพระพร จบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยแทนไทยเครื่องธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยื่นประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแด่รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะจนหมด 20 รูป
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา
       
       จากนั้น พระสงฆ์ไปรับพระราชทานฉันที่ชั้นบนศาลาราชประชาสมาคม
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปถวายที่พระราชอาสน์ ทรงคม (ขณะที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เจ้าพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตรดุริยางค์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด)
       
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปหลังพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงคมพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาล ก่อนจะเสด็จฯออกจากท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล
       
       เวลา 11.05 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลับยังพระตำหนักเปี่ยมสุข พระบรมวงศานุวงศ์ส่งเสด็จฯ (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
       
       เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์

 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       
 
?ในหลวง? เสด็จฯ ยังศาลาราชประชาสมาคมเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9570000049669
 
อัพเดตเมื่อ : วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 15:11 น.
เปิดอ่านแล้ว 2174 ครั้ง
 
แสดงความคิดเห็น : โปรดใช้ความสุภาพในการแสดงความคิดเห็น

 
  บทความอื่นๆในหมวดเดียวกัน
 

  บทความยอดฮิตในหมวดนี้
  

  

 
   
 
 

 
สำนักข่าวเสียงมุสลิม :
32/101 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 14 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ : 084-4122234 ,
E-mail: muslimvoicetv@gmail.com