ติดต่อเรา : อัตราโฆษณา ทีวีเสียงมุสลิมและเว็บไซต์


รายละเอียดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการและเว็บไซต์
            - โฆษณาก่อนเข้ารายการ ตัวละ 30 วินาที
- ทุกช่วงของรายการมีการแสดงการขอบคุณของผู้สนับสนุนในแต่ละช่วงของรายการ
- แต่ละช่วงของรายการจะมีแบนเนอร์ผู้สนับสนุนปรากฎ
            - หลังจาก 3 ช่วงของรายการ จะมีเบรคโฆษณาตัวละ 30 วินาที
            - ก่อนจบรายการ อีก 30 วินาที
            - แบนเนอร์ขอบคุณผู้สนับสนุนหลังจบรายการ
                - แบนเนอร์โฆษณาทุกหน้าในเว็บไซต์เสียงมุสลิม

รายการออกอากาศทุกเช้าวันเสาร์ เวลา ตีห้า – หกโมงเช้า เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยประมาณ
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง เดือนละ 4 ตอน

อัตราโฆษณา
1 เดือนๆ ละ       = 30,000 บาท    = 30,000x1 = 30,000 บาท
3 เดือนๆ ละ       = 25,000 บาท    = 25,000x3 = 75,000 บาท
6 เดือนๆ ละ       = 20,000 บาท    = 20,000x6 = 120,000 บาท
12 เดือนๆ ละ     = 10,000 บาท   = 10,000x10 = 100,000 บาท

 

* พร้อมลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ทุกหน้าทุกคอนเทนท์ของเว็บไซต์เป็นเวลา 1 ปี

 

อัตราโฆษณา ทีวีเสียงมุสลิมและเว็บไซต์

ลำดับที่

รายละเอียด

ราคา/เดือน

1.

สนับสนุนสถานี ออกอากาศ 24 ชั่วโมง สปอตกั้นรายการทุกรายการ
พร้อมแบนเนอร์ติดเว็บไซต์ทุกหน้า (VIP)

30,000

2.

แบนเนอร์เล็กขนาด 115x115 pixel

500

3.

แบนเนอร์ใหญ่ประกอบข่าว 50/50 ของข่าว

900

4.

แบนเนอร์ใหญ่บริเวณข่าวหลัก ที่เดียวกับข่าวแต่โฆษณาหน้าเต็ม

1,400

5.

แบนเนอร์ใต้ข่าว ขนาด  590x100 pixel

1,000

6.

แบนเนอร์ใต้หมวดแนะนำหนังสือ ขนาด 480x90 pixel

700

7.

โฆษณาแบบข้อความอย่างเดียว

300

 • สัญญา 3 เดือน ลดครึ่งเดือน
 • สัญญา 6 เดือน ลด 1 เดือน
 • สัญญา 1 ปี ลด 2 เดือน

แนวทางการเผยแพร่รายการ

  • สมาชิกในเว็บไซต์ www.muslimvoicetv.com
  • สมาชิกในเว็บเซต์  http://muslimvoicetv.hi5.com
  • สมาชิกในเฟรสบุ๊ค www.facebook.com/muslimvoice
  • สมาชิกในตวิสเตอร์ http://twitter.com/muslimvoicetv
  • โปโมทเว็บไซต์ด้วยการไปร่วมงานต่างๆ ของกิจกรรมมัสยิด งานสัมนาทางวิชาการต่างๆ ที่มุสลิมจัดขึ้นทั้งในพื้นที่ และต่างพื้นที่ โดยมีกิจกรรมร่วมกัน
  • เชิญหน่วยงานต่างๆ มาให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน ที่ได้จัดตั้งขึ้น
  • โปรโมทและแลกลิงค์กันระหว่างเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นของมุสลิม ทำงานเพื่อเผยแพร่ศาสนา และห้างร้านต่างๆ ที่เป็นของมุสลิม
  • ทำใบปริว เอกสารของชมรมเสียงมุสลิม แจกตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

   

  ติดต่อฝ่ายโฆษณา บก.007 โทร. 082-3607513
  ส่งรายละเอียดมาได้ที่ muslimvoicetv@gmail.com
  ดูตำแหน่งได้ที่ www.muslimvoicetv.com


 


สำนักข่าวเสียงมุสลิม

มัสยิดอิดดฮาดร์อูลูมุดดีน หมู่ 1 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
Email: muslimvoicetv1@hotmail.com